لطفا منتظر بمانید...

جستجو در دسته بندی سرپیچگوشتی دریل

رابط چپقی سر دریلی

جنس: کروم وانادیوم
نوع: 90 درجه
  140,000 تومان

سر پیچگوشتی چهارسو دوسو تام مدل THYZ

سایز: 150 میلی متر
جنس: فولاد
سری: چهارسو و دوسو
  25,000 تومان

سر پیچگوشتی دو سر چهارسو تام مدل THZZ

سایز: 150 میلی متر
جنس: فولاد
سری: دو سر چهارسو
  25,000 تومان

سر پیچگوشتی دو سر چهارسو تام مدل TG110

سایز: 110 میلی متر
جنس: فولاد
سری: دوسر چهارسو
  18,000 تومان

سر پیچگوشتی چهارسو دریل تام مدل A12T

جنس: فولاد
سایز: 4 سانتی متر
سری: چهارسو
  8,000 تومان

سر پیچگوشتی دو سو چهارسو تام دریل مدل TCYZ

سایز: 65 میلی متر
جنس: فولاد
سری: چهارسو و دوسو
  15,000 تومان

سر پیچگوشتی چهارسو دریل تام مدل TB12

سایز: 50 میلی متر
جنس: فولاد
سری: چهارسو
  12,000 تومان

سر پیچگوشتی دریل مونتی مدل S22

سایز: 65 میلی متر
جنس: فولاد
سری: دوسو چهارسو
  15,000 تومان
www.achar13.com
www.achar13.com
www.achar13.com