لطفا منتظر بمانید...

جستجو در دسته بندی فرز و پروفیل

سنگ رو میزی توسن مدل 150 MM

قدرت: 350 وات
قطر صفحه: 150 میلی متر
سرعت: 2900 دور در دقیقه
565,000 تومان 525,000 تومان

پروفیل بر توسن مدل 5198C

قدرت: 2200 وات
قطرصفحه: 355 میلیمتر
سرعت: 3800 دور در دقیقه
1,550,000 تومان 1,498,000 تومان

مینی فرز توسن مدل 3382AV

قدرت: 850 وات
قطرصفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11000 دور در دقیقه
550,000 تومان 535,000 تومان

فرز سنگبری توسن مدل 3620A

قدرت: 2000 وات
قطرصفحه: 230 میلیمتر
سرعت: 6500 دور در دقیقه
  930,000 تومان

فرز آهنگری توسن مدل 3820A

قدرت: 2000 وات
قطرصفحه: 180 میلیمتر
سرعت: 8500 دور در دقیقه
1,050,000 تومان 980,000 تومان

مینی فرز توسن مدل 3119A

قدرت: 900 وات
قطرصفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11000 دور در دقیقه
525,000 تومان 485,000 تومان

پولیشر دیوالت مدل DWP849X

قدرت: 1250 وات
قطرصفحه: 150-180-230 میل
سرعت: 3500 دور در دقیقه
  4,150,000 تومان

فرز سنگبری دیوالت مدل DWE492

قدرت: 2200 وات
قطر صفحه: 230 میلیمتر
سرعت: 6500 دور در دقیقه
  2,350,000 تومان

فرز سنگبری آروا مدل 5532

قدرت: 2300 وات
قطر صفحه: 230 میلیمتر
سرعت: 6000 دور در دقیقه
  934,000 تومان

فرز آهنگری آروا مدل 5502

قدرت: 2300 وات
قطر صفحه: 180 میلیمتر
سرعت : 7800 دور در دقیقه
1,050,000 تومان 937,000 تومان

مینی فرز دیوالت مدل D28136

قدرت: 1500 وات
قطرصفحه: 125 میلیمتر
سرعت: 10000 دور در دقیقه
  2,630,000 تومان

پولیشر دی سی ای مدل ASP02-180

قدرت: 570 وات
قطرصفحه: 180 میلییمتر
سرعت: 2400 دور در دقیقه
  895,000 تومان

پولیشر دی سی ای مدل ASP03-180

قدرت:1020 وات
قطرصفحه: 180 میلییمتر
سرعت: 3600 دور در دقیقه
  968,000 تومان

پولیشر دی سی ای مدل ASP04-180

قدرت: 1400 وات
قطرصفحه: 180 میلییمتر
سرعت: 3800 دور در دقیقه
1,250,000 تومان 1,175,000 تومان

پروفیل بر صنعتی رونیکس مدل 5902

قدرت: 2400 وات
قطر صفحه: 355 میلیمتر
سرعت: 4000 دور در دقیقه
2,230,000 تومان 2,185,000 تومان

پولیشر توسن مدل 3415P

قدرت: 1500 وات
قطرصفحه: 180 میلیمتر
سرعت: 4000 دور در دقیقه
1,200,000 تومان 1,165,000 تومان

مینی فرز دیوالت مدل DWE 4010

قدرت: 730 وات
قطرصفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11800 دور در دقیقه
1,200,000 تومان 1,150,000 تومان

پروفیل بر دیوالت مدل D28720

قدرت: 2300 وات
قطرصفحه: 355 میلیمتر
سرعت: 1300 دور در دقیقه
3,400,000 تومان 3,250,000 تومان

پروفیل بر آاگ مدل SMT355

قدرت: 2300 وات
قطر صفحه: 355 میلیمتر
سرعت: 3800 دور در دقیقه
2,550,000 تومان 2,400,000 تومان

پروفیل بر هیوندای مدل HP2335-MC

قدرت:2300 وات
قطرصفحه:355 میلیمتر
سرعت:3800 دور در دقیقه
1,980,000 تومان 1,750,000 تومان
www.achar13.com
www.achar13.com
www.achar13.com