لطفا منتظر بمانید...

جستجو در دسته بندی فرز و پروفیل

پروفیل بر دی سی ای مدل Ajg03-355

قدرت: 2100 وات
قطرصفحه: 355 میلیمتر
سرعت: 3900 دور در دقیقه
1,655,000 تومان 1,485,000 تومان

پروفیل بر استرانگ مدل Stgc-3000

قدرت: 3000 وات
قطر صفحه: 355 میلی متر
سرعت: 3600 دور در دقیقه
  1,720,000 تومان

پروفیل بر استرانگ مدل Stgc-355

قدرت: 1800 وات
قطر صفحه: 355 میلی متر
سرعت: 3600 دور در دقیقه
  1,150,000 تومان

مینی فرز متوسط دی سی ای مدل Asm02-125

قدرت: 1200 وات
قطر صفحه:125 میلیمتر
سرعت: 11800 دور در دقیقه
  588,000 تومان

مینی فرز دی سی ای مدل Asm115

قدرت: 540 وات
قطرصفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11800 دور در دقیقه
  378,000 تومان

مینی فرز کرون مدل Ct13499-115

قدرت: 720 وات
قطر صفجه: 115 میلی متر
سرعت: 11000 دور در دقیقه
550,000 تومان 473,000 تومان

مینی فرز کرون مدل Ct13501

قدرت: 650 وات
قطر صفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11000 دور در دقیقه
495,000 تومان 480,000 تومان

مینی فرز دی سی ای مدل Asm04-125

قدرت: 1020 وات
قطرصفحه: 125 میلییمتر
سرعت: 11800 دور در دقیقه
650,000 تومان 614,000 تومان

مینی فرز دی سی ای مدل Asm03-115

قدرت: 850 وات
قطر صفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11800 دور در دقیقه
  438,000 تومان

مینی فرز ای پی ان مدل AG115p

قدرت: 1100 وات
قطر صفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11000 دور در دقیقه
520,000 تومان 470,000 تومان

مینی فرز هیوندای مدل HP8512

قدرت: 850 وات
قطر صفحه: 115 میلیمتر
سرعت: 11000 دور در دقیقه
  490,000 تومان

فرز آهنگری آاگ مدل WS2200-180

قدرت: 2200 وات
قطر صفحه: 180 میلی متر
سرعت: 8500 دور در دقیقه
1,850,000 تومان 1,725,000 تومان

فرز آهنگری صدرا مدل SA-3018

قدرت: 2350 وات
قطر صفحه: 180 میلیمتر
سرعت: 8000 دور در دقیقه
980,000 تومان 860,000 تومان

فرز آهنگری ای اس مدل G307

قدرت: 2100 وات
قطر صفحه: 180 میلیمتر
سرعت: 8500 دور در دقیقه
1,300,000 تومان 1,198,000 تومان

فرز آهنگری ای پی ان مدل AG180B

قدرت: 2200 وات
قطر صفحه: 180 میلیمتر
سرعت : 7700 دور در دقیقه
980,000 تومان 940,000 تومان

فرز سنگبری ای پی ان مدل AG230B

قدرت: 2200 وات
قطر صفحه: 230 میلیمتر
سرعت: 6500 دور در دقیقه
1,070,000 تومان 940,000 تومان

فرز سنگبری کاربو مدل 4640

قدرت: 2600 وات
قطر صفحه: 230 میلیمتر
سرعت: 6300 دور در دقیقه
  1,170,000 تومان

اور فرز دی سی ای مدل Amr8

قدرت: 900 وات
سایز کولت: 8 میلی متر
سرعت: 26000 دور در دقیقه
680,000 تومان 610,000 تومان

شیار زن دی سی ای مدل Aze05-110

قدرت: 1400 وات
ابعاد صفحه برش: 110 میلی متر
سرعت: 12000 دور در دقیقه
  798,000 تومان

شیار زن آاگ مدل Fts-100

قدرت: 1300 وات
ابعاد صفحه برش: 110 میلیمتر
سرعت: 1300 دور در دقیقه
1,450,000 تومان 1,380,000 تومان
www.achar13.com
www.achar13.com
www.achar13.com